ขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย

จงช่วยกันรณรงค์ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ฮาลาล halal ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ที่ผ่านการตรวจรับรอง

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สิ่งใดก็ตามที่ฮาลาล คือ สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺอนุมัติ

และสิ่งใดก็ตามที่ไม่ฮาลาล แสดงว่า พระองค์ทรงห้าม เราทั้งหลายต้องออกห่าง

ด้วยความปราถนาดีจาก ประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

 

ศูนย์ให้บริการกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี บริหารสำนักงานโดยบุคลากรผู้อวุโสที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามหลายท่าน                          

เชิญพี่น้องประชาชนท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

มีงานการกุศล  อิ่มบุญ  อิ่มใจไปกับขุนเขา ลำธานน้ำและทะเลอันสวยงาม

เมืองเพชรบุรีประตูสูอาเซียน 

 

  http://media1.th.88db.com/DB88UploadFiles/212403/1b05e338-47c1-4ac3-8db2-208adc585965/เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรอง.docx     

  ซื้อสิ้นค้า ดูรับรองรับรอง ฮาลาล ตรงนี้

            

 

.ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

                               

    

  <<<ร่วมสร้างกุโบร์>>> 

 มัสยิดดารุซซาริฟ บ้านรางจิก   ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตอาหารฮาลาลสู่อาเซียน

โดบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ฮาลาล  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

     

โครงการอบรมมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องหลักการศรัทธาและหลักศาสนบัญญัติอิสลามให้กับมุสลิมใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี

                      

 

บทความพิเศษ

 การรู้จักพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา
   

 

 

 

 

  

 

 

 ติดด่อท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี  

         มีที่พัก  อาหารฮาลาล   แหล่งท่องเที่ยวมากมาย 

 


 

 

      

   

 

ข่าวสาร

 เรียนเชิญ  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

  ประชุม โครงการสัมนาฮาลาลจังหวัดเพชรบุรี

  ที่หอประชุมศูนย์วิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗    เวลา ๘.๓๐น.

 

สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ร่วมมือกับ

กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

จัดการสัมนา

โครงการบัวแก้วสัญจรและการสัมนานักจัดรายการ

วิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี

ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๘.๓๐น. - ๑๕.๓๐น.

ลายละเอียดคลิกดูตรงนี้

ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมประจำเดือน

ในวันที่   เดือน      พ.ศ. 2557

เวลา10.00 น.

ที่ สนง.กอจ.เพชรบุรี

 

ร้าน พ่อเข่ง  ท่างยาง เพชรบุรี

ทาง สนง.กอท.ได้ยกเลิก Halal แล้ว

 

 ด่วน   

ติดต่อขอฮาลาล HALAL ในจังหวัดเพชรบุรี

 ติดต่อได้ที่

อาจารย์ประสาร บุญส่ง

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

ตรวจฮาลาล   โทร.081-9956887

อาจารย์อนันต์  ม่วงอุมิงค์

ประธานฝ่ายฮาลาล สนง.กอจ.เพชรบุรี

โทร:081-4332704

Email: ANAN507@HOTMAIL.COM

 

สถานที่ประกอบการใดที่ติดตรา halal

ไม่ได้ยื่นขออนุญาตจาก สนง.กอจ.เพชรบุรี

(ในเขตจังหวัดเพชรบรี) มีความผิดตามกฎหมาย

 

สถานที่ประกอบการใด

ที่หมดอายุในการขอฮาลาหรือขอเพิ่ม

ให้เรียบขอต่ออายุการขอฮาลาล ด่วน

 

     ดาวน์โหลด เอกสารคำร้องต่างๆ

 

>>> Halal Manual

        คู่มือการขอฮาลาลเพื่อรับรอง

 

>>>การจัดเตรียมเอกสาร

       ในการขอรับรอง Halal (ภาคผนวก ก-ช)

        และแบบฟอรม์ต่างๆในการยื่นขอ Halal

 

>>> ค่าธรรมเนียม

 

>>> ดูรายละเอียดสถานประกอบการ

         และผลิตภัณท์ที่ขอรับรอง Halal

         จาก สนง.กอจ.เพชรบุรี เรียบร้อบแล้

 

ประกาศ สนง.กอจเพชรบุรี

 

ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อ  อาจารย์ซอบัร  ลีอร่าม

รองประธาน สนง.กอจ.เพชรบุรี

ประธานฝ่ายวิชาการ

โทร: 081- 7263576

 

รวมภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ

ของ สนง.กอจ.เพชรบุรี

 


ผู้สนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ 
จังหวัดเพชรบุรี

New World City Hotel Postal Address
  2 SAMSEN RD., BANGLUMPHU, PRANAKORN,
  BANGKOK 10200 THAILAND 
  TEL : (662) 281-5596 
  FAX : (662) 282-5614,
 (662) 629-0587
  E-mail : new_lodge@hotmail.com

 

    
 
   บุคลากร/กิจกรรมของสำนักงาน   มัสยิด/แหล่งท่องเที่ยวในจ.เพชรบุรีคุตบะห์/บทความศาสนาอิสลาม
   สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
    ประจำจังหวัดเพชรบุรีบริหารงาน
    โดยบุคลากรผู้อวุโสประจำจังหวัด  
    และดำเนินการจัดการส่งเสริม
    กิจกรรมต่างๆ

   เราได้จัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้
  เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้
  กับมุสลิมในการหามัสยิด
  หรือผู้ที่หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  ร้านอาหารฮาลาลต่างๆ

บทกล่าวคุตบะห์ของอิสลาม
และบทความที่เกี่ยวกับคำสอน
ของศาสนา

   อ่านต่อ   อ่านต่ออ่านต่อ
    

 

ผู้สนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัดเพชรบุรี
    C.V.N.INTERTRADE CO.,LTD.
  บริษัท ซี.วี.เอ็น.อินเตอร์เทรด
  TEL : 02-712-3335-6
  FAX : 02-391-9354
  E-mail : c.v.n.intertrade@hotmail.com
  คุณชัยชาญ บัวบังศร : 081-6584287
  คุณสุวรรณา บัวบังศร : 081-9886354